ПРОМОЦИИ

Spring
Spring


Necta ZENITH ES 8
Necta ZENITH  ES 8


Necta ZENITH DOUBLE ES 8
Necta ZENITH DOUBLE ES 8


Zanussi Brio 200
Zanussi Brio 200


SMART
SMART



НАЧАЛО FAQ Какво означава надписа Fuori Servicio на автомат Zanussi Spacio?
Какво означава надписа Fuori Servicio на автомат Zanussi Spacio?

Това означава че, автомата не функционира и има някаква повреда. Включете автомата. Натиснете два пъти бутона "Programacione". Изберете Guasti Actually / Lista Guasti. На дисплея ви се изписва каква грешка или повреда е причинила спиране на работата на автомата. Проверете в документацията на машината какво означава тази грешка.
Created by Wizard Design